• ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ
  • ΠΕΡΙΝΤΡΟΛ (ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ)
  • ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ  vp1975d
  • ΑΝΤΙΑΦΡΙΣΤΙΚΟ
  • ΑΝΤΙΚΑΘΑΛΩΤΙΚΟ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΑ

  • GENAPOL UD 050
  • ELTESOL  SC 40
  • EMPICOL  ESB 30% (MARLON)
  • EMPIGEN BS/FA (BETAINE)
  • SODIUM LAURYL ETHER SULFATE (SLES) 27%,70%w/w