Η εταιρεία μας στεγάζεται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας, στον Ασπρόπυργο Αττικής σε μια έκταση τεσσάρων στρεμμάτων, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες αποθήκευσης των χημικών προϊόντων καθώς και τηρώντας όλους τους κανονισμούς ασφάλειας για την προστασία του προσωπικού μας σύμφωνα με τις τελευταίες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Τέλος η εταιρεία μας εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008.