Θειικό αργίλιο σε διάλυμα. 
  Θειικό Οξύ. & σε διάλυμα
  Καυστική σόδα.(30,50%)
  Καυστική ποτάσα.50%
  Λιπαρές αλκοόλη (SlES 27%)
  Οξικό οξύ. 80%
  Υδροχλωρικό οξύ 33-35%
  Υποχλωριώδες Νάτριο. 13%
  &  με πιστοποίηση βιοκτόνου.
  Θειώδες,διθειώδες Νάτριο σε διάλυμα.