Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ιστοτόπου www.chemikon.gr

Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ιωάννης Κ. Κωνσταντινίδης Ε.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «CHEMIKON», που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση Φάκα, Τ.Κ: 19300, ΑΦΜ: 099004915 Δ.O.Y. : Ελευσίνας ΓΕΜΗ: 122699207000(στο εξής η «Εταιρεία») στο εξής η «Εταιρεία», ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στο εξής ο «ΓΚΠΔ») όπως εκάστοτε ισχύει είναι υπεύθυνη επεξεργασίας και οφείλει να διαχειρίζεται και να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του ιστότοπου www.chemikon.gr σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  (679/2016), καθώς και στα οριζόμενα στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, όπως εκάστοτε ισχύει.

Δια της παρούσας ενημερώνουμε τον επισκέπτη/χρήστη του ιστοτόπου αναφορικά με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε.

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα-Σκοποί Επεξεργασίας-Νομική Βάση Επεξεργασίας.

1. Με την Είσοδο στoν Ιστότοπο.

Κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα μας αποστέλλονται αυτόματα από τον φυλλομετρητή τερματικού που χρησιμοποιείτε και χωρίς δική σας ενέργεια:

  • η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης

  • η διεύθυνση IP της συσκευής με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο η οποία υπέβαλε το αίτημα.

  • το όνομα και η ιστοδιεύθυνση (URL) του αρχείου που ζητήθηκε,

  • η ιστοσελίδα/ εφαρμογή, από την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση (referrer-URL),

  • ο φυλλομετρητής που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας που έχει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και το όνομα του παρόχου πρόσβασης (access provider)

στον διαμετακομιστή της ιστοσελίδας μας  και αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής (log file) για τους εξής σκοπούς:

εγγύηση ορθής δημιουργίας σύνδεσης,

εγγύηση άνετης χρήσης της ιστοσελίδας/εφαρμογής μας, 

αξιολόγηση της ασφάλειας και σταθερότητας του συστήματος. 

Νομική βάση για την επεξεργασία της διεύθυνσης IP αποτελεί το δικαιολογημένο συμφέρον μας, το οποίο προκύπτει από τους ως άνω σκοπούς για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

2. Φόρμα επικοινωνίας/ επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ τηλεφωνικές κλήσεις.

Η Eταιρεία δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας στον επισκέπτη/χρήστη με την παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κατά τη συμπλήρωση φόρμας σε προκαθορισμένο πεδίο του ιστοτόπου (Υποχρεωτικά: Όνομα, Επίθετο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, Προαιρετικά:, τηλέφωνο επικοινωνίας).

-Σε περίπτωση που η επικοινωνία μπορεί οδηγήσει στη σύναψη σύμβασης, η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες.

Σκοπός Επεξεργασίας.

-Για να απαντήσουμε σε αίτημα του επισκέπτη/χρήστη.

-Για για να διερευνήσουμε την πιθανότητα συναλλαγής με την Εταιρεία και της σύναψης σύμβασης, μέσω της συλλογής των απαραίτητων πληροφοριών.

Νομική Βάση Επεξεργασίας.

-Το έννομο συμφέρον της Εταιρείας αλλά και του επισκέπτη /χρήστη να απαντήσουμε σε αιτήματα, ερωτήσεις που μας τίθενται.

Η απόφαση σύναψης σύμβασης συνεργασίας.

3.Υποψήφιοι Εργαζόμενοι-Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων σε ηλεκτρονική διεύθυνση

Ο χρήστης / επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να στείλει το βιογραφικό του σημείωμα και να υποβάλει αίτηση εργασίας, παρέχοντας προσωπικά δεδομένα όπως στοιχεία ταυτότητας (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο), στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), δεδομένα εκπαίδευσης (βιογραφικό σημείωμα), τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που μπορείτε να δώσει στην Εταιρεία μας, στη σχετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας, όπως ανακοινώνεται στην εκάστοτε σχετική ανακοίνωση/πρόσκληση

Σκοποί Επεξεργασίας

-την επιλογή και αξιολόγηση υποψηφίων για συγκεκριμένη θέση απασχόλησης.

την επικοινωνία με τον υποψήφιο στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησής προς απασχόληση.

-την συμμόρφωση της Εταιρείας με τυχόν υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία, όπως για παράδειγμα είναι εργατική νομοθεσία.

Νομική Βάση Επεξεργασίας

η απόφαση σύναψης σύμβασης εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε διαβάστε την ενότητα “Υποψήφιοι“.

4. Χρήση cookies.

Ο παρών ιστότοπος, όπως και άλλες ιστοσελίδες, χρησιμοποιεί cookies κατά την πρόσβαση και την περιήγηση του επισκέπτη/χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στην Πολιτική Cookies.

Ανήλικοι.

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του παρόντος απευθύνονται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 18 ετών.

Η Εταιρεία δε συλλέγει εν γνώσει της καμία πληροφορία για άτομα κάτω από το ηλικιακό αυτό όριο. Εάν είστε κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο υποβολή στοιχείων σας προς εμάς.

Σε περίπτωση που αναφερθεί και εξακριβωθεί η υποβολή προσωπικών στοιχείων που αφορούν σε ανηλίκους, διαγράφουμε άμεσα όλες τις σχετικές πληροφορίες. Η διαγραφή αυτή ισχύει με την επιφύλαξη της ανάγκης τήρησης των στοιχείων σε περίπτωση θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεών μας, ή της παροχής συγκατάθεσης από το νόμιμο αντιπρόσωπο του ανηλίκου.

Προέλευση Δεδομένων.

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται απευθείας από τον χρήστη/επισκέπτη τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα όταν:

χρησιμοποιεί τη φόρμα επικοινωνίας καθώς και τα email της Εταιρείας (παράγραφος 2)

-αποστολή βιογραφικού σημειώματος ή / και αίτησης για εργασία σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας (παράγραφος 3).

Η Εταιρεία συλλέγει με  αυτοματοποιημένα μέσα τα Δεδομένα Προσωπικού λόγω της φύσης και του τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου, αμέσως μόλις επισκεφθεί την ιστοσελίδα o επισκέπτης/ χρήστης, όταν ο server (διαμετακομιστής) μας καταγράφει τη διεύθυνση IP του και τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 «Με την Είσοδο στoν Ιστότοπο».

Αποδέκτες Δεδομένων.

(α) Η Διοίκηση της Εταιρείας.

(β) Το αρμόδιο υπαλληλικό προσωπικό και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προσφέρουν υπηρεσίες στην Εταιρεία μας, όπως για παράδειγμα είναι πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής της Εταιρείας (ΙΤ), διαχειριστές ιστοσελίδας , νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας.

(γ) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία, δικαστικές, εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές, όταν η διαβίβαση ή γνωστοποίηση των δεδομένων επιβάλλεται από τη νομοθεσία, από δικαστική απόφαση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής νομοθεσίας ή από απόφαση άλλης Αρχής ή μετά από αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει και αποδεικνύει έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

Δικαιώματα Υποκειμένου.

Ως υποκείμενο έχετε τα κάτωθι δικαιώματα, υπό την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου:

-δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο, τις κατηγορίες των δεδομένων σας και τους αποδέκτες ή και τις κατηγορίες των αποδεκτών)

δικαίωμα διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας)

δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη),

δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.),

δικαίωμα φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, για όσα δεδομένα τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο),

δικαίωμα εναντίωσης (για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για τους σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας).

-δικαίωμα ανάκλησης (έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της).

H ενδεχόμενη άσκηση αυτών των δικαιωμάτων σας, πραγματοποιείται χωρίς κόστος για εσάς, με τους κάτωθι τρόπους

-υποβάλλοντας εγγράφως σχετική αίτηση στη διεύθυνση privacy@chemikon.gr

-με σχετική επιστολή προς την Εταιρεία «Ιωάννης Κ. Κωνσταντινίδης Ε.Π.Ε.» -«CHEMIKON», Ασπρόπυργος Αττικής, θέση Φάκα, Τ.Κ. 19 300, υπόψη Αρμόδιου για Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.

με έγγραφη αίτηση γραφεία της Εταιρείας «Ιωάννης Κ. Κωνσταντινίδης Ε.Π.Ε.» -«CHEMIKON», Ασπρόπυργος Αττικής, θέση Φάκα, Τ.Κ. 19 300, υπόψη Αρμόδιου για Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση που έχετε εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την υποβολή αιτήματος άσκησης δικαιώματος, τα πρόσωπο αυτό θα πρέπει να φέρει τα κατάλληλα έγγραφα νομιμοποίησης (όπως για παράδειγμα είναι πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).

Ειδικότερα για ανάκληση της συγκατάθεσης εγκατάστασης των μη απολύτως απαραίτητων cookies, μπορείτε να τα από επιλέξετε από το παράθυρο επιλογής , εδώ. Η ανάκληση αυτή δεν θα έχει αναδρομικό αποτέλεσμα για την επεξεργασία που έχει γίνει έως τότε. 

Κάθε αίτημα που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης. H Εταιρεία μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.

Εάν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, τότε έχουμε την δυνατότητα είτε:

α) να επιβάλουμε την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή

β) να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημα.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός μηνός από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, ύστερα από σχετική ενημέρωσή σας.

Τα ως άνω δικαιώματα σας περιορίζονται για τους λόγους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρνηση της Εταιρείας ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ και ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας που αφορούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ταχυδρομική διεύθυνση Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο 210 6475628, e-mail: contact@dpa.gr, fax: +30-210 6475628, www.dpa.gr )

Ασφάλεια Επεξεργασίας.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για το σκοπό της επεξεργασίας λαμβάνουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων.

Η Εταιρεία θα διατηρεί και θα επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας, για τη συμμόρφωσή της με τις νομικές της υποχρεώσεις, για την υπεράσπισή της έναντι τυχόν νομικών αξιώσεων, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Ειδικότερα για τους αιτούντες εργασία, η Εταιρεία θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την αίτηση εργασίας σας, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη μας να απαντήσουμε ερωτήματα ή να επιλύσουμε προβλήματα και για ανώτατο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, πριν από το οποίο χρονικό διάστημα η Εταιρεία μπορεί να καταστρέψει τα δεδομένα σας. Σε περίπτωση που προβλέπεται μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος τήρησης των δεδομένων σας από το νόμο ή κανονιστικές πράξεις ο ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται ανάλογα. Ωστόσο, εάν μέχρι την πάροδο του χρόνου αυτού βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με την Εταιρεία που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησης παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας για την εγκατάσταση των μη αναγκαίων cookies, αυτά θα παραμείνουν αποθηκευμένα στον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή σας έως να τα διαγράψετε ή έως ότου λήξει η προκαθορισμένη διάρκεια ζωής τους. Για περισσότερα, πατήστε εδώ.

Σε περίπτωση παρόδου του χρονικού διαστήματος διατήρησης τα δεδομένα σας θα διαγράφονται με ασφάλεια.

Τροποποιήσεις-Αλλαγές

Διατηρούμε τη δυνατότητα να τροποποιούμε και να επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Δήλωση αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο.

Έκδοση 2.0: Φεβρουάριος 2020