Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.chemikon.gr KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.  

 

Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ιωάννης Κ. Κωνσταντινίδης Ε.Π.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «CHEMIKON»,  που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση Φάκα,  Τ.Κ: 19300,  ΑΦΜ: 099004915  Δ.O.Y. : Ελευσίνας  ΓΕΜΗ: 122699207000, e-mail: chemikon@chemikon.gr  (στο εξής η «Εταιρεία») ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα,  σας παρέχει δια του παρόντος την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας  Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016), στο εξής (ΓΚΠΔ),  την εκάστοτε εθνική νομοθεσία, καθώς και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της αρμόδιας εποπτικής Αρχής.

Η  παρούσα ενημέρωση αφορά τον  επισκέπτη/χρήστη του ιστότοπου www.chemikon.gr  των μέσων    επικοινωνίας της Εταιρείας,   αναφορικά με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε.

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ-ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ.

  1. ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤOΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ.

Κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα μας αποστέλλονται αυτόματα από τον φυλλομετρητή τερματικού που χρησιμοποιείτε και χωρίς δική σας ενέργεια:

– η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης,

– η διεύθυνση IP της συσκευής με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, η οποία υπέβαλε το αίτημα,

– η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης,

– το όνομα και η ιστοδιεύθυνση (URL) του αρχείου που ζητήθηκε,

– η ιστοσελίδα/ εφαρμογή, από την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση (referrer-URL),

–ο φυλλομετρητής που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας που έχει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και το όνομα του παρόχου πρόσβασης (access provider),

στον διακομιστή  της ιστοσελίδας μας και αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής (log file) για τους εξής σκοπούς:

– εγγύηση ορθής δημιουργίας σύνδεσης,

– εγγύηση άνετης χρήσης της ιστοσελίδας/εφαρμογής μας,

– αξιολόγηση της ασφάλειας και σταθερότητας του συστήματος.

Νομική βάση για την επεξεργασία της διεύθυνσης IP αποτελεί το έννομο συμφέρον μας, το οποίο προκύπτει από τους ως άνω σκοπούς για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

  1. Φόρμα επικοινωνίας/ επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ τηλεφωνικές κλήσεις.

Η Eταιρεία δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας  στον επισκέπτη/χρήστη  με την παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κατά τη συμπλήρωση φόρμας σε προκαθορισμένο πεδίο του ιστοτόπου  (Υποχρεωτικά: Όνομα, Επίθετο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, Προαιρετικά:, τηλέφωνο επικοινωνίας).

-Σε περίπτωση που η επικοινωνία  μπορεί οδηγήσει στη σύναψη σύμβασης, η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες.

Σκοπός/Νομική Βάση Επεξεργασίας.
Για να απαντήσουμε σε αίτημα του επισκέπτη/χρήστη. Στην οριζόμενη περίπτωση νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον της Εταιρείας.

-Σε περίπτωση που υφίσταται συμβατική σχέση με την Εταιρεία σκοπός επεξεργασίας είναι η επικοινωνία μας μέσα στο πλαίσιο αυτής. Στην  οριζόμενη περίπτωση νομική βάση επεξεργασίας είναι η εκτέλεση σύμβασης.

-Για  την έναρξη συνεργασίας εφόσον μας αποστείλει ο επισκέπτης/χρήστης  με δική  του πρωτοβουλία σχετικό μήνυμα. Στην οριζόμενη περίπτωση νομική βάση επεξεργασίας αποτελούν οι αναγκαίες ενέργειές μας για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης.

 

 

  1. Χρήση cookies.

Ο παρών ιστότοπος, όπως και άλλες ιστοσελίδες, χρησιμοποιεί cookies

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τα αυστηρώς απαραίτητα cookies για τη λειτουργία της ιστοσελίδας, καθώς και τα μη αυστηρώς απαραίτητα cookies, τα οποία μπορείτε να τα επιλέξετε με δική σας θετική ενέργεια – συγκατάθεση.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στην Πολιτική

Για τις ρυθμίσεις αναφορικά με τα cookies παρακαλώ πατήστε εδώ .

  1. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΤΩΝ GOOGLE MAPS

Στον Ιστότοπο μας, χρησιμοποιούμε την εφαρμογή Google Maps API για την οπτική αναπαράσταση γεωγραφικών πληροφοριών σχετικά με την Εταιρεία μας. Όταν χρησιμοποιείτε τους χάρτες Google, τα δεδομένα σας σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας τους από τον επισκέπτη συλλέγονται, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται από την Google. Δηλώνουμε ότι δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη, ούτε παρέχουμε κάποια εγγύηση για την ακρίβεια του εν λόγω περιεχομένου Google maps. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από την Google Maps, παρακαλούμε ανατρέξτε στην πολιτική προστασίας της Google, https://www.google.com/intl/el-GR_GR/help/terms_maps/ , η οποία βρίσκεται κάτω από τον σχετικό χάρτη που υπάρχει στον Ιστότοπό μας, με την ένδειξη Όροι Χρήσης.

  1. Ανήλικοι.

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του παρόντος απευθύνονται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 18 ετών.

Η Εταιρεία δε συλλέγει εν γνώσει της καμία πληροφορία για άτομα κάτω από το ηλικιακό αυτό όριο. Εάν είστε κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο υποβολή στοιχείων σας προς εμάς.

Σε περίπτωση που αναφερθεί και εξακριβωθεί η υποβολή προσωπικών στοιχείων που αφορούν σε ανηλίκους, διαγράφουμε άμεσα όλες τις σχετικές πληροφορίες. Η διαγραφή αυτή ισχύει με την επιφύλαξη της ανάγκης τήρησης των στοιχείων σε περίπτωση θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεών μας, ή της παροχής συγκατάθεσης από τον νόμιμο αντιπρόσωπο του ανηλίκου.

 

 

  1. Προέλευση Δεδομένων.

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται απευθείας από τον χρήστη/επισκέπτη  τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα όταν:

-χρησιμοποιεί  τη φόρμα επικοινωνίας, τηλεφωνικές γραμμές,  καθώς και επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου   (παράγραφος 2)

-όταν ενεργοποιεί τα μη αυστηρώς απαραίτητα cookies (παράγραφος 3).

Η Εταιρεία συλλέγει με  αυτοματοποιημένα μέσα τα Δεδομένα Προσωπικού λόγω της φύσης και του τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου, αμέσως μόλις επισκεφθεί την ιστοσελίδα o επισκέπτης/ χρήστης, όταν ο server (διαμετακομιστής) μας καταγράφει τη διεύθυνση IP του και τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 «Με την Είσοδο στoν Ιστότοπο», από τα αυστηρώς απαραίτητα cookies  (παράγραφος 3)  

  1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ/ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ανάλογα με τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας, έχουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι κάτωθι κατηγορίες:

(α)  Η Διοίκηση της Εταιρείας.

(β) Το αρμόδιο υπαλληλικό προσωπικό και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προσφέρουν υπηρεσίες  στην Εταιρεία μας, όπως για παράδειγμα είναι πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής της Εταιρείας  (ΙΤ),  πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής (ΙT), φιλοξενίας και διαχείρισης της ιστοσελίδας, e-mails, διανομής e-mails.

(γ) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία, δικαστικές, εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές,  όταν η διαβίβαση ή γνωστοποίηση των δεδομένων επιβάλλεται από τη νομοθεσία, από δικαστική απόφαση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής νομοθεσίας ή από απόφαση άλλης Αρχής  ή μετά από αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει και αποδεικνύει έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

δ) Πάροχοι Τεχνολογίας (όπως για παράδειγμα είναι πάροχοι third partycookies)

Η Εταιρεία όπου απαιτείται συνάπτει σχετικές συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία επεξεργάζονται  τα δεδομένα σας και τα οποία λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία, δηλαδή επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της.

Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται θα είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία. Σε περίπτωση κατά την οποία η διαβίβαση αφορά σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), η διαβίβαση γίνεται με βάση κατάλληλες εγγυήσεις και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων, προκειμένου να διατηρείται το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας των δεδομένων σας.

 

Δικαιώματα Υποκειμένου.

Ως υποκείμενο έχετε τα κάτωθι δικαιώματα, υπό την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου:

-δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο, τις κατηγορίες των δεδομένων σας και τους αποδέκτες ή και τις κατηγορίες των αποδεκτών)

δικαίωμα διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας)

δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη),

δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.),

δικαίωμα φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, για όσα  δεδομένα τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο),

δικαίωμα εναντίωσης (για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για τους σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας).

-δικαίωμα ανάκλησης (έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της).

H ενδεχόμενη άσκηση αυτών των δικαιωμάτων σας, πραγματοποιείται χωρίς κόστος για εσάς, με τους κάτωθι τρόπους

-υποβάλλοντας εγγράφως σχετική αίτηση στη διεύθυνση privacy@chemikon.gr

-αυτοπροσώπως ή με σχετική επιστολή προς την Εταιρεία «Ιωάννης Κ. Κωνσταντινίδης Ε.Π.Ε.» -«CHEMIKON», Ασπρόπυργος Αττικής, θέση Φάκα, Τ.Κ. 19 300, υπόψη Αρμόδιου για Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση που έχετε εξουσιοδοτήσει  τρίτο πρόσωπο  για την υποβολή αιτήματος άσκησης δικαιώματος, τα πρόσωπο αυτό θα πρέπει να φέρει τα κατάλληλα έγγραφα νομιμοποίησης (όπως για παράδειγμα είναι πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).

Κάθε αίτημα που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης. H Εταιρεία μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.

Εάν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, τότε έχουμε την δυνατότητα είτε:

α) να επιβάλουμε την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή

β) να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημα.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός μηνός από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, ύστερα από σχετική ενημέρωσή σας.

Τα ως άνω δικαιώματα σας περιορίζονται για τους λόγους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρνηση της Εταιρείας ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ και ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας που αφορούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ταχυδρομική διεύθυνση Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο 210 6475628, e-mail: contact@dpa.gr, fax: +30-210 6475628, www.dpa.gr )

  1. Ασφάλεια Επεξεργασίας.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για το σκοπό της επεξεργασίας λαμβάνουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

  1. Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων.

Η Εταιρεία θα διατηρεί και θα επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας, για τη συμμόρφωσή της με τις νομικές της υποχρεώσεις, για την υπεράσπισή της έναντι τυχόν νομικών αξιώσεων, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Σε περίπτωση παρόδου του χρονικού διαστήματος διατήρησης  τα δεδομένα σας θα διαγράφονται με ασφάλεια.

 

  1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

H Eταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Ενημέρωση, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας,  www.chemikon.gr

Έκδοση 3.0: Φεβρουάριος 2023