ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΝΑΤΡΙΟΥ

Ανθρακικό Νάτριο (Σόδα Ελαφριά & Βαριά)
Οξινο Ανθρακικό Νάτριο (διττανθρακικό)
Υπερ Ανθρακικό Νάτριο (περκαρμπονάτ)
Θειικό Αργίλιο

ΘΕΙΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΚΑΛΙΟΥ

Θειώδες (σουλφίτ)
Διθειώδες (μπισουλφίτ)
Μεταθειώδες ( μεταμπισουλφίτ)

ΘΕΙΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΝΑΤΡΙΟΥ

Θειικό Νάτριο (σουλφάτ)
Θειώδες Νάτριο (σουλφίτ)
Διθειώδες Νάτριο (μπισουλφίτ)
Διθειονώδες Νάτριο (Γλυκονικό)
Μεταθειώδες Νάτριο(μεταμπισουλφίτ)
Θειοθειώδες Νάτριο (υποσουλφίτ)
Καυστική Ποτάσα (Υδροξείδιο Καλίου)
Καυστική Σόδα Λέπι (Υδροξείδιο Νατρίου)
Καυστική Σόδα Πέρλα

ΟΞΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΝΑΤΡΙΟΥ

Οξικό Νάτριο
Δι Αμινο Τέτρα Οξικό Εθυλενο Δι Νάτριo.
(ΕDTA)

ΠΥΡΙΤΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΝΑΤΡΙΟΥ

Μεταπυριτικό Νάτριο (Μετασιλικάτ)

ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΚΑΛΙΟΥ

Φωσφορικό
Μονοκάλιο ( δισόξινο)
Δικάλιο. (όξινο)
Τρικάλιο
Τετρακάλιο (πυροφωσφορικό)

ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΝΑΤΡΙΟΥ

Φωσφορικό 
Μονονάτριο (δισόξινο)
Δινάτριο (όξινο)
Τρινάτριο.
Τετρανάτριο (πυροφωσφορικό)
Εξαμεταφωσφορικό

Τρόφιμα & ποτά

Ασκορβικό Οξύ (Βιταμίνη  C)
Αμμωνία διττανθρακική
Βανιλίνη
Βενζοϊκο Οξύ,Βενζοϊκό νάτριο.
Γαλακτικό Οξύ. 
Γλουταμινικό Μονονάτριο.
Καυστική σόδα .Διάλυμα 50 %,λέπι,πέρλα
Οξινο ανθρακικό Νάτριο (μπικαρμπονάτ)
Δι θειώδες Νάτριο (μπι σουλφίτ,Νατρίου)
Καυστική ποτάσα (Υδροξείδιο Καλίου) &
Ανθρακικό Κάλιο.
Κιτρικό Οξύ ,Άνυδρο & Ένυδρο.
Κιτρικό Κάλιο&Νάτριο
Μηλικό Οξύ.
Όξικό Οξύ &Οξικό Νάτριο.
Πηκτικά .Κυταρίνη (cmc) & Αραβικό Κόμι.
Σορβικό Οξύ & Σορβικό Κάλιο
Τρυγικό οξύ. 
Φωσφορικό Οξύ,
Φωσφορικά άλατα Νατρίου 
Μονο-δι-τρι-τετρα-εξα,μετα-Φωσφορικό Νάτριο. 
Φωσφορικά άλατα Καλίου.
Μονο-δι-τρι,Φωσφορικό Κάλιο.
Φωσφορικά άλατα Αμμωνίου .
Φωσφορικό Μονοαμμώνιο,Διαμμώνιο (MAP&DAP)

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ

Αδρανοποιητές
Αλάτι ,χλωριούχο Νάτριο 
Αλγοκτόνα
Απιονισμένο Νερό