Στερεά

Ανθρακική & διττανθρακική σόδα
Καυστική σόδα 
Όξινο θειικό Νάτριο ( μπι σουλφάτ)

Υγρά

Διάλυμα καυστικής σόδας
Διάλυμα Θειϊκού οξέως

Αντιαφριστικά

Αντικαθαλωτικά
Θεϊκό Αργίλιο
Θειϊκος Σίδηρος
Διθειώδες Νάτριο
Κροκιδωτικά
Πολυηλεκτρολύτες,
Κατιονικοί 
Πολυαλουμίνιουμ Χλωράιντ ,PAC.
Διχλωριούχος,Τριχλωριούχος σίδηρος
Υδρανθρακίτης
Υδράσβεστος
Χαλαζιακή άμμος

Χλώρια πισίνας

Ισοκυανουρικά
Δίχλωρο 56%
Τρίχλωρο 90%
Σκόνη,γρανουλέ,ταμπλέτα,πολυταμπλέτα.
Υποχλωριώδες Ασβέστιο
Υποχλωριώδες Νάτριο (βιοκτόνο)
Υπεροξείδιο υδρογόνου (Περΰντρολ)

ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ

Βόρακας
Θειικά άλατα,ένυδρα
Μαγνήσιου,Σιδήρου,Ψευδαργύρου.
Γαλακτικό Οξύ
Καυστική σόδα.
Κιτρικό οξύ.
Μπισουλφίτ & Μεταμπισουλφίτ
Νατρίου & Καλίου
Νιτρικό οξύ.
Ουρία.
Τρυγικό οξύ.
Φορμόλη (διάλυμα 37% φορμαλδεΰδης)
Φωσφορικό Μονοαμμώνιο & Διαμμώνιο
Φωσφορικό Οξύ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΑΣ, ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Ανόργανα Οξέα , Βάσεις,άλατα. 
Γεμιστικά.
Διαλύτες 
Διασπορείς
Διοξείδιο Τιτανίου
Θειούχο Νάτριο (σουλφούρ)
Υδροθειούχο Νάτριο (σουλφιντράτ)
Χρωμοζάλ