Αδρανοποιητές Οξέων.
Αλκοόλες
Μεθυλική,Αιθυλική,Ισοπροπυλική
Γλυκόλες.MEG.
Πολυ Αιθανοδιόλη,Προπυλενοδιόλη .
Επίσης 
Butyl glycol,Polyalkalene glycol. 
Προπανοτριόλη ( γλυκερίνη)
Λιπαρές Αλκοόλες SLES 27%
EMPIGEN,EMPICOL,EMPIMIN,EMPILAN,ETEROL…
Αμίνες.
Μόνο, δι,τρι,  Αιθανολαμίνες.
Αμμωνία (υγρή-αέριος άνυδρη)
Αντικαθαλωτικά.
Αντιαφριστικά.
Απιονισμένο νερό.
Αρώματα. 
Δεξτρόζη
Ηλεκτρολύτης.
Θειικό οξύ σε διαλύματα (PH minus)
Θειώδες κάλιο (σουλφίτ καλίου) 40-45%
Θειώδες νάτριο (σουλφίτ) 40-45 %
Καυστική σόδα (PH plus)
Μυρμικικό οξύ (φόρμικ άσιντ)
Νιτρικό οξύ
Σίδηρος τριχλωριούχος (διάλυμα)
Σουλφονικό οξύ (LABSA)
Υδρίαλος
Υπεροξικό οξύ
Υπεροξείδιο Υδρογόνου (περυντρόλ)
Φορμαλδεΰδη 37% (φορμόλη).